Dodatne školice

Školica engleskog

Muzička školica

Privatna predškolska ustanova

Vrtić Pčelice

Za Vaše srećno dete
  11 godina sa Vama

UPIS

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Potvrda pedijatra da dete može u kolektiv
  • Bris grla
  • Fotokopija lične karte jednog roditelja

Pre polaska deteta u vrtić, psiholog vrtića u individualnom razgovoru sa roditeljima edukuje roditelje o karakteristikama adaptacije deteta i mehanizmima da ona bude olakšana.

OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJE

Pravo na subvenciju u Privatnoj predškolskoj ustanovi "Dečiji vrtić Pčelice" mogu da ostvare roditelji čije je dete odbijeno na konkursu za državni vrtić. Subvencija se isplaćuje iz budžeta grada Beograda na lični račun roditelja.