Dodatne školice

Školica engleskog

Muzička školica

Privatna predškolska ustanova

Vrtić Pčelice

Za Vaše srećno dete
  11 godina sa Vama

PROGRAMI

Osnovni program rada Privatne predškolske ustanove “Dečijeg vrtića Pčelice” verifikovan od strane Ministarstva prosvete realizuju vaspitači.

Privatna predškolska ustanova “Dečiji vrtić Pčelice” realizuje otvoreni sistem vaspitanja i obrazovanja što znači da postoji plan i program rada koji služi kao okvir i smer u radu sa decom, ali taj plan i program nije rigidan, već u hodu živo prate sposobnosti, potrebe i interesovanja dece. Ovakav koncept rada je vrlo kompleksan i zahtevan i moguće ga je realizovati zahvaljujući malim grupama.

Vaspitno obrazovni proces se ne odvija samo unutar vrtića, već se deca odvode i u kulturne, sportske, proizvodne ustanove da uživo vide kako se dela i stvara.

Oslanjamo se na unutrašnju motivaciju (radoznalost, ljubav prema istraživanju, igra,itd.) kao osnov učenja. Bitno nam je da kod deteta probudimo želju za saznanjem, a ne pamćenje i reprodukovanje. Zadatak naših vaspitača je da motivišu decu, da osluškuju njihova interesovanja i potrebe, da pruže uslove i podsticaje da razviju svoje sposobnosti, da prošire iskustva, izgrade saznanja o sebi, drugima i svetu koji ih okružuje.

Navedeni programski zadaci predstavljaju osnovu za realizaciju vaspitno obrazovne funkcije ustanove, u pripremnoj predškolskoj grupi su obogaćeni sa 4 proširena programa.

Od septembra 2007. realizujemo:

  • program “Putujemo svetom – šarenom planetom” – gde se deca upoznaju sa različitim kulturama, tradicijama, deca se uče kosmopolitizmu,
  • program “Zdrava planeta” – centriranje ekološke problematike sa ciljem razvijanja ekološke svesti,
  • program “Vremeplov” – uveden na osnovu uočenih interesoivanja dece za specifične načine života (gusari, vitezovi), a sa ciljem poimanja prošlosti kroz upoznavanje dece sa nekada postojećim narodima i kulturama (kauboji i indijanci, Asteci, faraoni, prvi odlazak u svemir),
  • program “Mitologija” – grčki mitovi i mitovi i legende drugih zemalja.

DODATNI PROGRAMI

  1. ENGLESKI JEZIK – deca se upoznaju sa osnovnim engleskim vokabularom kroz živu reč, slike, audiomaterijal, tako da u kombinovanoj edukativno-dramskoj formi bivaju lako zainteresovana za ovladavanje stranim jezikom; časove drži spoljni saradnik vrtića, profesor engleskog jezika i knjizevnosti.
  2. BALET – deca se upoznaju sa osnovama baleta. Upoznaju se sa osnovnim baletskim vežbama u sedećem stavu, na podu i u stojećem stavu; upoznaju se sa prvom i drugom baletskom pozicijom; rade se baletske koreografije na poznatu dečiju muziku; zastupljena je baletska improvizacija gde deca sama spajaju pokret i muziku. Časove drži profesor baleta Olivera Stanojević Mitrović ispred baletskog studija “Adagio”.
  3. TAEKWONDO – (Taekwondo klub “Galeb”) – Taekwondo je dinamičan borilački olimpijski sport i drevna veština poreklom sa Dalekog istoka. Krasi ga izuzetna nožna i ručna tehnika, brzina i elegancija. Jača duh, popravlja koordinaciju pokreta i koncentraciju. Utiče na pravilno držanje tela, oblikuje misiće, razvija borbenost, ali i solidarnost i prijateljstvo, kao i postovanje protivnika. (www.tkdgaleb.org.rs)