Dodatne školice

Školica engleskog

Muzička školica

Privatna predškolska ustanova

Vrtić Pčelice

Za Vaše srećno dete
  11 godina sa Vama

PROGRAM STRUČNE PODRŠKE PORODICI

  • PSIHOLOŠKO SAVETOVALISTE ZA RODITELJE – pružanje individualne psihološke pomoći roditeljima dece koja pohadjaju vrtić.
  • PORODIČNA EDUKACIJA – proučava razvoj deteta i podučava roditelje o razvojnim karakteristikama i promenama koje prate dete tokom odrastanja; pruža znanja i veštine koje omogućuju roditeljima da lakše prevazidju razvojne krize kroz koje dete neminovno prolazi tokom odrastanja; pruža pomoć onima koji izraze želju da usvoje nove načine na koje će brinuti o potrebama dece, svojim potrebama i potrebama drugih ljudi; upućuje roditelje da veruju sebi i uspesima koje ostvaruju. Porodičnu edukaciju realizuje porodični edukator sa licencom.
    www.porodicnaedukacija.com